Spausdinti

share logoSHARE (angl. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) – viena pagrindinių Mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) Europos mokslinių tyrimų erdvėje, skirta Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimams. Tai inovatyvi, multidisciplininė, tarptautinė, tinklinė duomenų bazė, apimanti 20 Europos šalių ir Izraelio valstybės mikro duomenis sveikatos, socioekonominio statuso, socialinio ir šeimos tinklų srityse (sukaupta apie 85 tūkst. asmenų duomenų, apie 150 tūkst. interviu).

SHARE visų pirma skirta socialinių mokslų atstovams – demografams, ekonomistams, psichologams, sociologams, socialiniams politikams ir kt. – tačiau ji aktuali kitų mokslo krypčių atstovams – biologams, epidemiologams, medicinos, visuomenės sveikatos srities mokslininkams ir kt. – tyrinėjantiems SHARE sritis.

Pagrindinis SHARE tikslas – kaupti duomenis, skirtus analizuoti individo ir visuomenės senėjimo procesus bei sudaryti prieigą prie duomenų. Iki šių metų, SHARE yra atlikusi penkis bangų tyrimus (2004-tais, 2006-tais, 2010-tais, 2012-tais ir 2014 metais), apimančius gyvenimo sąlygų tyrimą ir vieną SHARELIFE retrospektyvinį gyvenimo istorijų tyrimą, atliktą 2008 metais. Papildomos penkios tyrimų bangos yra planuojamos atlikti iki 2024 metų. Daugiau nei 150 000 interviu duomenys leidžia analizuoti vyresnių nei 50 metų žmonių gyvenimą, įvertinant fizinę ir psichinę sveikatą, ekonominį ir visuomeninį užimtumą, pajamas, turtą, laiko ir pinigų leidimą su šeima ir už šeimos ribų, pasitenkinimą gyvenimu ir žmogaus gerovę. SHARE bendradarbiauja su Jungtinių Amerikos valstijų atliekamais Sveikatos ir išėjimo į pensiją tyrimais (angl. US Health and Retirement Study) ir Didžiosios Britanijos longitiudiniais senėjimo tyrimais (angl. English Longitudinal Study of Ageing – ELSA).

vu didysis kiemasVilniaus universiteto bendradarbiavimas su SHARE projekte dalyvaujančių šalių atstovus vienijančiu SHARE-ERIC (angl. European Research Infrastructure Consortium) konsorciumu pradėtas 2014 m., gavus oficialų SHARE-ERIC koordinatorių ir Miuncheno Senėjimo ekonomikos centro, Makso Planko Socialinės teisės ir Socialinės politikos instituto bendradarbiavimo raštą, patvirtinantį Vilniaus universiteto mokslininkų prisijungimą prie atliekamų tyrimų bangų. SHARE-ERIC raštas – parsisiųsti.