SHARE LietuvaFSFGMF
Senėjančios visuomenės tarptautiniai longitiudiniai tyrimai
Tarpdisciplininiai žmogaus gerovės ir raidos moksliniai tyrimai
Tarptautiniai moksliniai renginiai
Mokslinė kompetencija
Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų
Priešakinių tyrimų vykdymas
Integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę
Bendradarbiavimas su verslo sektoriumi
Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų infrastruktūrą Žmogaus gerovė ir raida (angl. Human well-being and development – HUMRE) įkūrė Vilniaus universiteto Filosofijos ir Gamtos mokslų fakultetai.
HUMRE infrastruktūros tikslas – sudaryti sąlygas atlikti kokybiškus multidisciplininius nacionalinius ir tarptautinius žmogaus gerovės ir raidos tyrimus, užtikrinant prieigą prie mokslinių duomenų, įrangos, instrumentų bei mokslinių ir technologinių paslaugų I ir II pakopos studentams, doktorantams, tyrėjams bei mokslininkams, kartu keliant mokslinės bendruomenės kompetencijas tyrimų srityje.
Lietuvos mokslo tarybos sprendimu (2014 m. liepos 7 d., Nr. VIII-22) infrastruktūra įtraukta į atnaujintą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio projektų sąrašą.

Kur mus rasti?

Filosofijos fakultetas
Universiteto g. 9/1, 01513 Vilnius
Tel. +370 266 7600

Gyvybės mokslų centro
Biomokslų institutas

Saulėtekio al. 7, 10223 Vilnius
Tel. +370 239 8200