Spausdinti

senjoru selfiai2015 m. liepos 1 d. pradėtas įgyvendinti LMT finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai“ (MIP-010/2015) (projekto vadovas doc. Antanas Kairys). 
Projekto metu bus parengtas lietuviškas Sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją (angl. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) 7-os bangos pilotinio tyrimo metodikos variantas ir jo pagalba gautų duomenų pagrindu bus išanalizuoti vyresnio amžiaus asmenų gerovės biopsichosocialiniai veiksniai.
Tyrimo metu bus apklausta 500 respondentų, kurių amžius siekia ir viršija 50 metų. Tyrimas bus atliekamas vadovaujantis SHARE metodika, respondentų apklausa bus vykdoma individualiai, respondento atsakymai registruojami CAPI kompiuterinėje programoje, skirtoje SHARE tyrimo atlikimui.
Šio projekto metu atlikto tyrimo duomenis galės naudoti psichologai, visuomenės sveikatos, socialinio darbo, sociologijos, demografijos ir kitų mokslo šakų tyrėjai. Tai ne tik praturtins turimas žinias apie vyresnio amžiaus žmonių gerovę, bet ir leis išskirti apsauginius gerovę skatinančius veiksnius bei parengti pagrįstas rekomendacijas vyresnio amžiaus žmonių gerovės stiprinimui.