Spausdinti

gerontologijaVisuomenės senėjimas – vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduria Europos Sąjungos šalys ir Lietuva nėra išimtis. Eurostat prognozuoja drastišką vyresnių nei 50 m. žmonių skaičiaus augimą ES. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje Lietuvoje 50 m. ir vyresni žmonės sudarė 39,1% gyventojų. Senėjanti visuomenė kelia iššūkius šalies ekonomikai, darbo rinkai, sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir kt. sistemoms. Kalbant apie asmenį, išėjimas į pensiją, vaidmenų pasikeitimas lydimas silpnesnės sveikatos, sumažėjusių galimybių ir gerovės. Kartu tai ir galimybių šaltinis – ilgesnis darbingumas, vyresnio amžiaus žmonių įtraukimas į visuomenės veiklas, proga jaunesnei kartai perimti vyresniųjų patirtį ir t.t. Visa tai skatina tirti senėjimą, ieškoti visuomenės senėjimo iššūkių sprendimų, užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių gerovę, sveikatą, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime.

2015 m. pradžioje pradėtas pasirengimas 7-osios bangos tyrimui, kuriame dalyvaus ir Vilniaus universiteto mokslininkai. Numatoma ištirti tokias esmines gyvenimo sritis kaip gyvenimo kokybė, fizinė ir psichinė sveikata, socioekonominiai rodikliai, šeima, socialiniai tinklai pagal šiuos parametrus:

Ankstesnių bangų tyrimų duomenis galima parsisiųsti iš duomenų bazės.