Spausdinti

research dataSHARE tyrimų duomenys registruotiems mokslo bendruomenės nariams yra prieinami nemokamai. SHARE Lietuva tyrimų metu gauti duomenys prieinami per bendrą SHARE duomenų bazę. Duomenų prieigos principus reglamentuoja SHARE-ERIC statutas:

Detalios prieigos ir duomenų naudojimo taisyklės yra pateiktos SHARE duomenų centro puslapyje. Suinteresuoti asmenys turi registruotis duomenų centro bazėje ir užpildyti paraišką, kurioje nurodomas jų ryšys su mokslo ir studijų institucija, pasirašyti konfidencialumo deklaraciją ir įsipareigojimą duomenis naudoti mokslo tikslais.

Platesnę prieigą suinteresuotos bendruomenės ratui užtikrina sukurti ir nuolat tobulinami patogūs duomenų pateikimo bei analizės įrankiai (pvz., sukurta SHAREeasy bazė skirta mažiau patyrusiems tyrėjams bei studentams arba tiems, kuriems nereikia detalių bei išsamių duomenų, o tereikia apibendrintų, apžvalginių. Nuolat yra analizuojami paslaugų poreikiai, tyrėjų nuomonė.