SHARE LietuvaFSFGMF

HUMRE naujienos

Jau antrus metus iš eilės VU Filosofijos fakulteto psichologijos bakalauro progamos studentai, lankantys „Psichologijos tyrimo metodų“ kursą, vedamą doc. Danguolės Čekuolienės, buvo supažindinti su žmogaus elgesio stebėjimui ir analizei skirta technine bei programine įranga. Studentai išbandė vieną iš fakultete įrengtų stacionarių stebėjimo laboratorijų, pakilnojo nešiojamas stebėjimo laboratorijas. Būsimi psichologai šį tą sužinojo apie: kiekybinio elgesio stebėjimo programą Observer XT, veido išraiškų atpažinimo programą Facereader, akių judesių sekimo įrangą ir grižtamojo bioryšio įrangą EmWave Pro. Po savaitgalio jau sulaukėme poros studenčių, norinčių panaudoti stebėjimo laboratoriją vieno klasikinio psichologinio eksperimento reprodukavimui. Vėliau turėtų ateiti ir daugiau.

20170915 110334Capturevlcsnap 2017 09 16 11h29m41s682vlcsnap 2017 09 16 12h12m25s711

 

scibiz

2016 m. liepos 11 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) patvirtinto sąrašą paslaugų, kurias verslas lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti iš mokslo ir studijų institucijų, pasinaudodamas paramos priemone "inovaciniai čekiai". Įsigydami šias paslaugas verslo atstovai su MITA pasirašo dotacijų sutartį dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo. Inovacinių čekių priemonės tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Nuo 2017 m. birželio 19 d. iki spalio 19 d. vyksta antras paraiškų priėmimas.


Kvietimas verslui teikti paraiškas pagal Inovacinių čekių priemonę paskelbtas MITA puslapyje.

 

Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius sąrašas     
Paslaugos Nr.  Kryptis  Prioritetas Paslaugos tipas  Paslauga Kontaktai
992 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ  Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą Moksliniai tyrimai Organizacijų kompetencijų modelio kūrimas  Rita Rekašiūtė Balsienė
El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas 
1075 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų projektavimas ir pilotinė analizė Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1137 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Psichometrinių testų kūrimo modelio parengimas Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1173 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Darbuotojų gerovės organizacijoje tyrimas ir modeliavimas Jurgita Lazauskaitė - Zabielskė

El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas

1190 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Formalių ir neformalių institucijų resursų apjungimo ir koordinavimo modelio, sprendžiant bendruomenės socialines problemas, galimybių tyrimas bei inovatyvaus modelio parengimas Laima Žalimienė

El. paštas:
Tel. (8-699) 25126
Filosofijos fakultetas

 1346 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų taikymo techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
 1348 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Automatizuotų darbuotojų atrankos ir vertinimo sistemų techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1408  ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Psichometrinių testų taikymo galimybių įmonių vystymo problemų sprendimui analizė, įvertinimas. Parengta techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas

 

 

 

scibiz

2016 m. liepos 11 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) patvirtinto sąrašą paslaugų, kurias verslas lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti iš mokslo ir studijų institucijų, pasinaudodamas paramos priemone "inovaciniai čekiai". Įsigydami šias paslaugas verslo atstovai su MITA pasirašo dotacijų sutartį dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo. Inovacinių čekių priemonės tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Nuo 2017 m. sausio 16 d. iki kovo 16 d. vyksta pirmas paraiškų priėmimas.


Kvietimas verslui teikti paraiškas pagal Inovacinių čekių priemonę paskelbtas MITA puslapyje.

 

Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius sąrašas     
Paslaugos Nr.  Kryptis  Prioritetas Paslaugos tipas  Paslauga Kontaktai
992 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ  Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą Moksliniai tyrimai Organizacijų kompetencijų modelio kūrimas  Rita Rekašiūtė Balsienė
El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas 
1075 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų projektavimas ir pilotinė analizė Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1137 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Psichometrinių testų kūrimo modelio parengimas Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1173 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Darbuotojų gerovės organizacijoje tyrimas ir modeliavimas Jurgita Lazauskaitė - Zabielskė

El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas

1190 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Formalių ir neformalių institucijų resursų apjungimo ir koordinavimo modelio, sprendžiant bendruomenės socialines problemas, galimybių tyrimas bei inovatyvaus modelio parengimas Laima Žalimienė

El. paštas:
Tel. (8-699) 25126
Filosofijos fakultetas

 1346 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų taikymo techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
 1348 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Automatizuotų darbuotojų atrankos ir vertinimo sistemų techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1408  ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Psichometrinių testų taikymo galimybių įmonių vystymo problemų sprendimui analizė, įvertinimas. Parengta techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas

 

 

SHARE AAR20162017 liepos 11 d. pasirodė SHARE projekto metinė ataskaita už 2016 metus.

Parsisiųsti.

 

scibiz

2016 m. liepos 11 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) patvirtinto sąrašą paslaugų, kurias verslas lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti iš mokslo ir studijų institucijų, pasinaudodamas paramos priemone "inovaciniai čekiai". Įsigydami šias paslaugas verslo atstovai su MITA pasirašo dotacijų sutartį dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo. Inovacinių čekių priemonės tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.


Kvietimas verslui teikti paraiškas pagal Inovacinių čekių priemonę bus paskelbtas MITA puslapyje.

 

Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų už inovacinius čekius sąrašas     
Paslaugos Nr.  Kryptis  Prioritetas Paslaugos tipas  Paslauga Kontaktai
992 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ  Modernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą Moksliniai tyrimai Organizacijų kompetencijų modelio kūrimas  Rita Rekašiūtė Balsienė
El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas 
1075 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų projektavimas ir pilotinė analizė Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1137 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Eksperimentinė plėtra Psichometrinių testų kūrimo modelio parengimas Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1173 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Darbuotojų gerovės organizacijoje tyrimas ir modeliavimas Jurgita Lazauskaitė - Zabielskė

El. paštas:
Tel. +370 5 2667605
Filosofijos fakultetas

1190 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Moksliniai tyrimai Formalių ir neformalių institucijų resursų apjungimo ir koordinavimo modelio, sprendžiant bendruomenės socialines problemas, galimybių tyrimas bei inovatyvaus modelio parengimas Laima Žalimienė

El. paštas:
Tel. (8-699) 25126
Filosofijos fakultetas

 1346 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Asmens kognityvinių gebėjimų lavinimo programų taikymo techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
 1348 ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Automatizuotų darbuotojų atrankos ir vertinimo sistemų techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas
1408  ĮTRAUKI IR KŪRYBINGA VISUOMENĖ Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai Techninė galimybių studija Psichometrinių testų taikymo galimybių įmonių vystymo problemų sprendimui analizė, įvertinimas. Parengta techninė galimybių studija Antanas Kairys
El. paštas:
Tel. +370 5 268 7255
Filosofijos fakultetas

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos