Spausdinti

share l bs ltu2016 m. birželio 23 dieną vyko informacinis seminaras „SHARE tyrimas Lietuvoje“. Seminaras buvo skirtas mokslininkams, kurie planuoja ateityje naudoti SHARE tyrimo metu surinktus duomenis atlikdami mokslines analizes.

Tyrimo koordinatoriai Lietuvoje doc. dr. Antanas Kairys ir dr. Olga Zamalijeva supažindino seminaro dalyvius su tyrimo atlikimo ypatumais, duomenų naudojimo sąlygomis, tyrimo kintamaisiais ir klausimyno sandara. Norintiems detaliau susipažinti su seminare pristatyta informacija siūlome peržvelgti tyrimo koordinatorių parengtas skaidres.

Seminaras surengtas vykdant projektą „Vyresnio amžiaus asmenų gerovė: biopsichosocialiniai veiksniai“ (finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos, sutarties numeris: MIP-15573).

Kontaktinis asmuo:
SHARE Lietuva atstovas
Dr. Antanas Kairys
Tel.: +370 5 2687255