Spausdinti

networksMokslinių tyrimų infrastruktūros (MTi) vaidina vis svarbesnį vaidmenį žinių ir technologijų pažangoje. Jos yra pagrindinė priemonė, suburianti skirtingas suinteresuotas šalis šiuolaikinės visuomenės problemų sprendimų paieškoms. MTi siūlo unikalias mokslinių tyrimų paslaugas naudotojams iš įvairių šalių, sudomina jaunimą moksline veikla ir padeda formuoti mokslo bendruomenes.

Nauji moksliniai duomenys ir jų taikymo dėka atsirandančios inovacijos gali atsirasti tik iš aukštos kokybės ir atviros prieigos MTi, toodėl jos yra mokslinio trikampio, susidedančio iš mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų, centrinė ašis.

Jūsų dėmesiui pristatomi Europos Sąjungos remiami Mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklai Socialinių ir Humanitarinių mokslų srityse – parsisiųsti.