Spausdinti

p o s e d i sHUMRE bendradarbiauja su tarptautine, į Europos ESFRI kelrodį įtraukta SHARE (angl. The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) infrastruktūra – integracijos procesas į šios mokslinių tyrimų infrastruktūros vykdomas veiklas pradėtas 2014 m.

2011 m. kovo 17 d. Europos komisijos sprendimu (2011/166/ES) ši infrastruktūra pirmoji įgavo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) teisinę formą – SHARE-ERIC įstatai. Dabartiniu metu SHARE-ERIC konsorciumas vienija 11 šalių narių.

Planuojama įsitraukti ir į kitas Europines ir tarptautines infrastruktūras, susijusias su žmogaus gerovės skirtingais raidos etapais tyrimų sritimis: registracija MERIL (angl. Mapping of the European Research Infrastructure Landscape) platformoje, bendradarbiavimas su InGRID (angl. Integrative expertise in inclusive growth) ir kitomis infrastruktūromis bei tarptautinėmis iniciatyvomis