Spausdinti

HUMRE veiklos pagal dvi infrastruktūros sudedamąsias dalis:

I. Multidisciplininiai sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją moksliniai tyrimai ir prieiga prie duomenų apima šias veiklas:

401 402 small

1) su gyventojų ir visuomenės senėjimo reiškiniu susiję tarptautinio SHARE projekto bangų tyrimai Lietuvoje, duomenų kaupimas, prieigos prie duomenų bazės užtikrinimas;
2) dalyvavimas tyrimo metodologijos kūrime, tobulinime, instrumento Lietuvos populiacijai adaptavime;
3) paslaugų, susijusių su duomenų prieiga ir analize, teikimas;
4) tyrėjų kompetencijų tobulinimas (metodologiniai mokymai, seminarai, publikacijų bazė, metodinės priemonės ir pan.);
5) duomenų pristatymas, viešinimas mokslo bei plačiajai bendruomenei ir kt.

 

tyrimai labaratorijojeII. Materialinė mokslinių išteklių bazė ir paslaugos apima šias veiklas:

1) prieiga prie socialinių ir biomedicinos mokslų srities tyrimams reikalingos įrangos, statistinės programinės įrangos, žmogaus gerovės ir funkcionalumo vertinimo instrumentų;
2) mokslininkų ir techninio personalo paslaugų, susijusių su aparatūros bei prietaisų naudojimu, teikimas;
3) tyrėjų kompetencijų, susijusių su įrangos, aparatūros, statistinių programų, metodikų naudojimu tyrimuose, tobulinimas (metodologinių mokymų, seminarų organizavimas, metodinių priemonių rengimas);
4) stažuotojų programa (darbo sąlygų sudarymas tyrėjams, tyrinėjantiems svarbias prioritetines žmogaus gerovės ir raidos sritis).